Sid 6 Om HA-Innovation AB


Om HA-Innovation AB


Ägaren, Hans Hedlund, har problem med svaga tummar vilket inneburit svårigheter

att öppna förslutna konsumentförpackningar.


Med detta som bakgrund och den upplevda irritationen presenterades för något år sedan en möjlig lösning för ALMI. Där konstaterades att "detta var något helt unikt" på världsbasis. Enkelt och dessutom praktiskt genomförbart utan några större förändringar av förpackningarna.  För konsumenten en lösning som fungerar på i stort sett alla material  som används till konsumentförpackningar.


Företaget bildades 2008 med mål att introducera uppfinningen på marknaden.

Konceptet, som i princip kan eliminera öppningsproblemen med de flesta typer av konsumentförpackningar, togs emot av producenter och maskintillverkare som något

helt nytt. "Så har vi aldrig tänkt", "det är ju så här det skall göras", "helt rätt", osv. 


Konceptet är tillämpbart där två skikt skall separeras eller en försegling lyftas av.

Med hjälp av denna teknik, räcker det med två fingerändar för att sära på förslutningen.

Att lyfta av en försegling under lock går att göra med en fingerände.


Konceptet är mönsterskyddat och patenterat Europa.Hans Hedlund

HA-Innovation AB

Daggvägen 4

S 177 70 JÄRFÄLLA


Tel 08-580 14884

Mobil 070-766 2946


E-mail hasse@easyopening.se 

Kontakter: HA-Innovation AB, Hans Hedlund, Daggvägen 4, 177 70 JÄRFÄLLA

Telefon +4670 766 2946

E-mail: hasse@easyopening.se

Copyright © HA-Innovation AB