Sid 3 Rapporter från studier i ämnet

Lättöppnade förpackningar - Tillgänglighet för alla


I denna rapport från 27/11 2009 redovisade Reumatikerförbundet att över

1,5 miljoner svenskar och över 70 miljoner européer har dagliga problem med "omöjliga förpackningar".

 

En TEMO-undersökning gjord i denna studie konstaterar att:


•   Svenska folket anser att den viktigaste egenskapen hos en förpackning är

att den är lätt att öppna, använda och i vissa fall att återförsluta


•   2 av 3 svenskar är villiga att betala mer för en lätthanterlig förpackning


•   Var 5:e svensk blir irriterad flera gånger per vecka på förpackningar


Efter denna rapport har det publicerats många redovisningar som klart uttrycker missnöjet med dåliga (svåröppnade) förpackningar.

Tyvärr har inte några större framsteg gjorts på detta område utan problemen kvarstår till största delen som tidigare. I rapporten "Innventia Global Outlock Packaging 2020" baserad på intervjuer gjorda i Sverige, USA och Indien redovisas "svårt att öppna"  som ett vanligt krångel med förpackningar .


"Among the things that change with age are your cognitive and physical abilities such as your eyesight; putting new demands and expectations on packaging usability. For instance, whereas 45% of American and 54% of Swedish consumers aged 18-26 reported 'difficult to open' as a common packaging hassle, corresponding numbers for consumers aged 55 and above were 81% and 74%."

 


Kontakter: HA-Innovation AB, Hans Hedlund, Daggvägen 4, 177 70 JÄRFÄLLA

Telefon +4670 766 2946

E-mail: hasse@easyopening.se

Copyright © HA-Innovation AB